Informacje

Ogólny opis techniczny

KONSTRUKCJA

Budynki są projektowane w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjne, z poddaszem użytkowym.
Ławy fundamentowe, stopy fundamentowe pod słupami - żelbetowe.
Ściany fundamentowe zewnętrzne - z bloczków silikatowych ocieplonych płytami styropianowymi 15 cm.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i ścianki działowe - z bloczków silikatowych.
Stropy nad przyziemiem - typu FILIGRAN.
Wieńce, belki i słupy konstrukcyjne - żelbetowe.
Nadproża - prefabrykowane i żelbetowe.
Schody wewnętrzne - GOTOWE Z PREFABRYKATÓW.
Kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne - z elementów prefabrykowanych typu Schiedel.
Dach dwuspadowy o symetrycznie nachylonych połaciach o konstrukcji drewnianej, impregnowanej, pokrycie połaci dachówką cementową BRAAS.
Rynny i rury spustowe - PCV, wybranego systemu.
Okna połaciowe i wyłaz dachowy - drewniane typu VELUX.
Stopnie i ławy kominiarskie - wg rozwiązania systemowego.

STANDARD WYKOŃCZENIA

Drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane.
Wrota garażowe HORMANN - segmentowe z napędem elektrycznym-sterowane pilotem.
Okna - PVC szklone szybą zespoloną.
Parapety zewnętrzne kamienne.
Posadzki parteru i poddasza - styropian, jastrych cementowy.
Tynki:
          ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych - tynki gipsowe III kategorii,
          ściany i sufity w garażu - tynk cementowo-wapienny III kategorii,
          ściany łazienek - tynk cementowo-wapienny III kategorii.
Kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne - wg rozwiązań systemowych.
Drzwi wewnętrzne w części mieszkalnej do garażu - przeciwpożarowe.

ELEWACJE

Elewacje budynków z cienkopowłokowych tynków strukturalnych na siatce.
Balustrady balkonów - stalowe ocynkowane, malowane.

INSTALACJE SANITARNE

Ilość i lokalizacja elementów grzewczych oraz podejść do odbiorników sanitarnych zgodna ze szczegółowym projektem technicznym.

INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnego rozprowadzenia pionowego i poziomego prowadzonego w warstwach posadzki i w ścianach.
Rurociągi z PCW z uszczelnieniami wewnętrznymi.
Instalacja wody zimnej zasilana będzie przez przyłącze domowe z zewnętrznej sieci wodociągowej.
Przyłącze wody zimnej zostanie wykonane z rury PE.
Zestaw wodomierzy będzie umieszczony w garażu.
Instalacja ciepłej wody użytkowej w oparciu o dwufunkcyjny, gazowy kocioł centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania, lub jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody.
Moc kotła i wydajność dostosowana do kubatury segmentu i projektowanego zapotrzebowania na ciepłą wodę.
W zakresie prac "białego montażu" zostaną wykonane jedynie podejścia kanalizacyjne i wodociągowe do projektowanych przyborów.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest dwufunkcyjny, gazowy kocioł centralnego ogrzewania lub jednofunkcyjny z zasobnikiem ciepłej wody, z zamkniętą komorą spalania.
W budynkach przewiduje się ogrzewanie wodne pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym.
Poziomy instalacji prowadzone będą w warstwach posadzki do rozdzielaczy strefowych.
Piony i poziomy zostaną wykonane z rur PP, mocowane do ścian i stropów przy użyciu punktów stałych w formie obejmy.
Na każdej z dwóch kondygnacji, na odejściu z pionów zastosowane zostaną rozdzielacze strefowe, z których będą zasilane poszczególne grzejniki.

INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa dla poszczególnych budynków składać się będzie z następujących elementów: szafki gazowej montowanej na budynku z kurkiem odcinającym sieć, licznika gazowego i reduktora.
Instalacja gazowa zostanie wykonana w całości z rur stalowych lub miedzianych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ilość i lokalizacja gniazd do odbiorników elektrycznych oraz punktów oświetleniowych stropowych i wypustów kinkietowych zgodna z rysunkami projektu budowlanego.

POMIAR I PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Pomiar energii elektrycznej bezpośredni, zlokalizowany zostanie w linii ogrodzenia w zestawie złączowo-kablowym.
W.L.Z dla budynku będzie przebiegać kablem prowadzonym od zestawu rozdzielczego składającego się ze złącza, tablicy głównej oraz tablicy pomiarowej do umieszczonej w rejonie wejścia głównego tablicy mieszkaniowej - rozdzielczej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

Instalacja zasilająca zostanie wykonana z wyprowadzeniami kabli w puszkach.
Instalacja oświetlenia zewnętrznego obejmować będzie oświetlenie podejść do budynku i garażu, wypusty dla oświetlenia zewnętrznego ogrodu.
Instalacje elektryczne gniazdowe 1-fazowe 230V, obwody zasilające odbiory technologiczne i ogólnego przeznaczenia (pomieszczenia ogólnoużytkowe, kuchnię, łazienkę, pomieszczenia techniczne, taras zewnętrzny, garaż).
W łazienkach wykonana będzie instalacja łącząca wszystkie części przewodzące i szyną ochronną.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

W budynkach projektuje się wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących: okablowanie do instalacji TV kablowej, okablowanie dla instalacji telefonicznej, okablowanie dla wykonania systemu instalacji domofonowej pomiędzy bramą a przedsionkiem wraz z domofonem.

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Nawierzchnia podjazdów i wjazdów do garaży z kostki betonowej.
Droga osiedlowa w postaci ciągu pieszo - jezdnego o szerokości 6m i nawierzchni z kostki betonowej. Kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do sieci zbiorczej.
Kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachów budynków oraz powierzchni utwardzonych odprowadzone będą do deszczowej sieci zbiorczej.
Sieć wodociągowa projektowanego osiedla będzie zasilana z istniejącego wodociągu miejskiego.
Przewiduje się nasadzenie trawy w miejscach przewidzianych w projekcie zieleni.

Projekt i wykonanie strony MkDes
Mapa serwisu | Wszelkie prawa zastrzeżone © J-R Janus & Rusnak